Články

Vytisknout

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Registrací do online kurzu Fabrikanapenize.cz potvrzuje uživatel i poskytovatel kurzu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami.

Poskytovatelem kurzu Fabrikanapenize.cz je:
Marie Zadražilová
Veltrubská 203
Kolín
528002
IČ: 44674309

Další informace naleznete v kontaktech.

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi poskytovatelem na straně jedné a uživatelem na straně druhé. Uživatelem se rozumí právnická či fyzická osoba, která si objednala a zakoupila vstup do kurzu Fabrikanapenize.cz.

Obecné podmínky
1.1 Online kurz Fabrikanapenize.cz provozuje Marie Zadražilová, dále jen Kurz.
1.2 Zájemce, který si zakoupí vstup do Kurzu se nazývá uživatel.
1.3 Objednávka Kurzu je závazná. Ihned po objednání budou uživateli zaslány platební údaje. Po jejich uhrazení bude uživateli vystaven daňový doklad a kurz mu bude zasílán pravidelně do e-mailu, který uvedl v objednávce.

Práva a povinnosti uživatele
2.1 Uživatel může požádat o ukončení platnosti svého členství v Kurzu kdykoliv během jeho platnosti. Pokud tak učiní, přestane uživateli provozovatel zasílat emaily spojené s obsahem kurzu a ztrácí tím také nárok na veškeré bonusy a výhody spojené s členstvím v kurzu.
2.2 Uživatel si nesmí objednat Kurz přes svůj vlastní provizní odkaz. Pokud tak učiní, tak nemá nárok na vzniklou provizi.
2.3 Uživatel má právo bez udání důvodu do 14 dnů od objednání požádat o zrušení svého členství a vrácení peněz.

Práva a povinnosti Poskytovatele
3.1 Poskytovatel má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Na změny v obchodních podmínkách musí poskytovatel uživatele upozornit.

Ceny
4.1 Cena online kurzu Fabrikanapenize.cz je 3.500 Kč. V rámci této ceny obdrží uživatel právo na vstup do online kurzu a všechny bonusy, které ke kurzu patří.

Ochrana osobních údajů
5.1 Poskytovatel prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
5.2 Uživatelé, kteří si objednali kurz Fabrikanapenize.cz souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k propagaci kurzu Fabrikanapenize.cz a k zasílání novinek včetně informování o dalších přidružených službách Poskytovatele.

Více informací k ochraně osobních údajů na webu Fabrikanapenize.cz se můžete dozvědět zde